Sato

Fasaani vei herneet ja rastaat oravien säestyksellä marjat. Parhaan tuoton tällä tontilla saa tyhjillä kaljatölkeillä.

Kuvitus ja sarjakuvat - E.H. 2021